น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

น้ำมันเครื่องเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องเป็นสารหล่อลื่นชิ้นส่วนภายใน เพื่อปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอหรือความร้อนขณะใช้งาน ทำให้เครื่องยนต์สะอาด และเดินสะดุดตลอดอายุการใช้งาน

น้ำมันเครื่อง ปตท.

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa RD-2 เบอร์ 10W-60

PTT Performa RD-2

 • ความหนืด: 10W-60
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,860 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Euro Syn เบอร์ 5W-30

PTT Performa Euro Syn

 • ความหนืด: 5W-30
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,640 (4 ลิตร), 680 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Super Synthetic เบอร์ 0W-20

PTT Performa Super Synthetic (SN Plus)

 • ความหนืด: 0W-20
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,480 บาท (4 ลิตร), 640 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Super Synthetic เบอร์ 0W-30

PTT Performa Super Synthetic

 • ความหนืด: 0W-30, 0W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,480 บาท (4 ลิตร), 640 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Synthetic Eco Car เบอร์ 0W-20

PTT Performa Synthetic Eco Car

 • ความหนืด: 0W-20
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Synthetic เบอร์ 5W-30

PTT Performa Synthetic

 • ความหนืด: 5W-30
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,080 บาท (4 ลิตร), 545 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Synthetic เบอร์ 5W-40

PTT Performa Synthetic (For Export)

 • ความหนืด: 5W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Synthetic Racing เบอร์ 5W-50

PTT Performa Synthetic Racing

 • ความหนืด: 5W-50
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,160 บาท (4 ลิตร), 560 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa NGV เบอร์ 10W-40

PTT Performa Synthetic NGV

 • ความหนืด: 5W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,080 บาท (4 ลิตร), 545 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Semi-Synthetic เบอร์ 10W-30

PTT Performa Semi-Synthetic

 • ความหนืด: 10W-30, 10W-40
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 800 บาท (4 ลิตร), 205 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa NGV เบอร์ 10W-40

PTT Performa NGV

 • ความหนืด: 10W-40
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ขนาด: 4 ลิตร
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 790 บาท (4 ลิตร), 200 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa Gastech เบอร์ 15W-40

PTT Performa Gas Tech

 • ความหนืด: 15W-40
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 565 บาท (4 ลิตร), 150 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง ปตท. Performa

PTT Performa

 • ความหนืด: 20W-50
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 560 บาท (4 ลิตร), 145 บาท (1 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง บางจาก

น้ำมันเครื่อง บางจาก FURiO F1

Bangchak FURiO F1

 • ความหนืด: 0W-20, 5W-30, 5W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง บางจาก FURiO F1 PREMIUM

Bangchak FURiO F1 PREMIUM

 • ความหนืด: 0W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง บางจาก FURiO F2

Bangchak FURiO F2

 • ความหนืด: 5W-30, 10W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง บางจาก GE NGV เบอร์ 15W-40

Bangchak GE NGV

 • ความหนืด: 15W-40
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง บางจาก GE Plus เบอร์ 20W-40

Bangchak GE Plus

 • ความหนืด: 20W-50
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: ไม่ระบุ (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาน้ำมันคุณภาพสูง น้ำมันเครื่องเชลล์เหมาะกับรถยนต์ทุกประเภท เพื่อสรรถนะที่ดีของเครื่องยนต์ อีกทั้งยังมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่ลูกค้าทั่วไป ผ่านศูนย์ให้บริการ Proserv ที่มีอยู่ในปั๊มน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix Ultra เบอร์ 0W-40

Shell Helix Ultra

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ถูกแแบบแบบมาเพื่อเพิ่มและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และยังเป็นน้ำมันเครื่องชนิดพิเศษที่ใช้ เทคโยโลี เชลล์ เพียวพลัส น้ำมันเครื่องจะทำความสะอาดเครื่องยนต์ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยี Active Cleansing

 • ความหนืด: 0W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 2,475 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX8 เบอร์ 0W-20

Shell Helix HX8 (For Eco Car)

มันเครื่องสังเคราะห์แท้ ออกมาแบบเฉพาะสำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือ Eco Car และรถรุ่นใหม่ ที่แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืด 0W-20 เหมาะสำหรับการใช้รถยนต์ในเมือง ตอบสนองในเรื่องการประหยัดน้ำมัน และได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Active Cleaning ทำความสะอาดเครื่องยนต์และยางเหนียวภายในเครื่องยนต์

 • ความหนืด: 0W-20
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 825 บาท (3 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX8 เบอร์ 5W-40

Shell Helix HX8

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ มีคุณสมบัติช่วยในการทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ แม้เจอสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วง

 • ความหนืด: 5W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 1,485 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX7 เบอร์ 5W-40

Shell Helix HX7

 • ความหนืด: 5W-40
 • ประเภท: กึ่งสังเคราะห์
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 1,025 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX7 Gas เบอร์ 10W-40

Shell Helix HX7 G

 • ความหนืด: 10W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 1,025 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix High Mileage เบอร์ 10W-40

Shell Helix High Mileage

 • ความหนืด: 10W-40
 • ประเภท: สังเคราะห์แท้
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 1,025 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX5 เบอร์ 15W-40

Shell Helix HX5

 • ความหนืด: 15W-40
 • ประเภท: เกรดรวมระดับพรีเมี่ยม
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 625 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX3 เบอร์ 20W-50

Shell Helix G HX3

 • ความหนืด: 20W-50
 • ประเภท: เกรดรวม
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 560 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Helix HX3 เบอร์ SAE-40

Shell Helix HX3

 • ความหนืด: SAE40
 • ประเภท: เกรดเดี่ยว
 • ระยะเปลี่ยนถ่าย: 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
 • ชนิดเครื่องยนต์: เบนซิน
 • ราคา: 370 บาท (4 ลิตร)

น้ำมันเครื่อง Motul

 

น้ำมันเครื่อง ZIC

 

น้ำมันเครื่อง Valoline

 

น้ำมันเครื่อง Castrol

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ปตท.; บางจาก; เชลล์

Rati Sirinai
Rati Sirinai

เป็นคนชื่นชอบของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ชอบลอง และชอบทำเอง รวมถึงการหาความรู้ใหม่ ๆ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบลองทำเอง เพื่อหาความรู้ และหาเหตุผลให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

Articles: 110

Leave a Reply