ตารางค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและตรวจเช็คระยะทาง Subaru XV 2012-2019

ค่าบำรุงรักษาโดยประมาณของ Subaru XV สำหรับ 1 ปี มีค่าใช้จ่าย 73,414 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) และยังไม่รวมถึงอะไหล่สึกหลอตามสภาพการใช้งาน เช่น ผ้าเบรคหน้า, ผ้าเบรคหลัง, สายพานหน้าเครื่อง ฯลฯ

ใช้ได้กับรุ่น

Subaru XV 2.0i, Sport, STI ปี 2012-2019

รถยนต์ Subaru XV

1,000 กิโลเมตร หรือ 1 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 10W-40 กึ่งสังเคราะห์ 4 ลิตร ราคา 1,308 บาท และ 1 ลิตร 327 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,437 บาท

5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 10W-40 กึ่งสังเคราะห์ 4 ลิตร ราคา 1,308 บาท และ 1 ลิตร 327 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,437 บาท

10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,708 บาท

20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร 425 บาท
 • ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,770 บาท

30,000 กิโลเมตร หรือ 18 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,708 บาท

40,000 กิโลเมตร หรือ 24 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • น้ำมันเกียร์ CVT 6 ลิตร ราคา 3,960 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเกียร์ 2 ชิ้น ราคา 103 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
 • น้ำมันเบรค Shell Dot 3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 380 บาท
 • น้ำมันเพาเวอร์ Shell Spirax S3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 280 บาท
 • น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตร ราคา 380 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 2,000 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 11,873 บาท

50,000 กิโลเมตร หรือ 30 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ ราคา 750 บาท
 • ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 4,708 บาท

60,000 กิโลเมตร หรือ 36 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax 2.5 ลิตร 425 บาท
 • ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
 • ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 5,770 บาท

70,000 กิโลเมตร หรือ 42 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,708 บาท

80,000 กิโลเมตร หรือ 48 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • น้ำมันเกียร์ CVT 6 ลิตร ราคา 3,960 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเกียร์ 2 ชิ้น ราคา 103 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
 • น้ำมันเบรค Shell Dot 3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 380 บาท
 • น้ำมันเพาเวอร์ Shell Spirax S3 ขนาด 1 ลิตร ราคา 280 บาท
 • น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตร ราคา 380 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 2,000 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 11,873 บาท

90,000 กิโลเมตร หรือ 54 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax ขนาด 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 750 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,708 บาท

100,000 กิโลเมตร หรือ 60 เดือน

 • น้ำมันเครื่อง Motul 5W-30 สังเคราะห์แท้ 4 ลิตร ราคา 2,244 บาท และ 1 ลิตร 561 บาท
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 292 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น ราคา 10 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม/เช็ค น้ำมันเฟืองท้าย-หน้า 3 ชิ้น ราคา 240 บาท
 • แหวนรองน๊อตถ่าย/เติม น้ำมันเฟืองท้ายหลัง 2 ชิ้น ราคา 186 บาท
 • น้ำมันเฟืองท้ายหน้า/น้ำมันเฟืองท้ายหลัง Shell Spirax 2.5 ลิตร ราคา 425 บาท
 • ไส้กรองอากาศ ราคา 812 บาท
 • หัวเทียน 4 ชิ้น ราคา 3,444 บาท
 • ค่าแรงเช็คระยะ 1,500 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,714 บาท
 • ตารางอัตราค่าแรงและค่าอะไหล่นี้จัดทำขึ้นโดยเป็นการประเมินราคาจากลักษณะงานเช็คระยะพื้นฐานเท่านั้น หากมีบางรายการที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบก็จะลดลง ในกรณีที่ศูนย์บริการตรวจตามข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขและมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในตาราง ทางศูนย์บริการจะแจ้งให้ทราบก่อนแก้ไขทุกครั้บ
 • อัตราชั่วโมงงาน 500 บาท/ชั่วโมง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และอะไหล่ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตารางนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับบริการในศูนย์บริการในเครือ มอเตอร์อิมเมจ

โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายอีกครั้งกับศูนย์ที่จะเข้ารับบริการเพื่อให้ได้ราคาล่าสุด

อ้างอิง

ตารางบำรุงรักษาและเช็คระยะ Subaru XV

Rati Sirinai
Rati Sirinai

เป็นคนชื่นชอบของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ชอบลอง และชอบทำเอง รวมถึงการหาความรู้ใหม่ ๆ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ชอบลองทำเอง เพื่อหาความรู้ และหาเหตุผลให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

Articles: 110

Leave a Reply